Betaling Netto pr 14 dager, hvis ikke annet er avtalt.
Levering ExWorks, eller etter avtale.
Kvantum Det må på produksjonsvarer påregnes 20% kvantumsavik ved opplag under 10.000 stk. Fra 10.000 og oppover, beregnes 10%.
Reklamasjoner Eventuelle reklamasjoner skal rettes til oss skriftlig uten unødig opphold.

flagg Vi leverer i hele Norge

Kontaktskjema

Copyright © 2015 Petroplast AS. All Rights Reserved. Designet og utviklet av Dialecta Reklamebyrå